اشعار شهیار قنبری + مجموعه شعر عاشقانه و غمگین کوتاه و بلند در این بخش مجموعه ای از اشعار کوتاه و بلند شهیار قنبری با مضامین عاشقانه، غمگین، زندگی و … را گردآوری کرده ایم و امیدواریم از این شعرهای زیبا لذت ببرید.

اشعار عطار نیشابوری عکس نوشته عطار نیشابوری یکدیگر را شاید ار یاری کنیم پادشاهی را طلب کاری کنیم» پس همه با جایگاهی می آمدند سر به سر جویای شاهی آمدند *****     *****     ***** ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش بر در دل روز و […]