خلاصه قسمت های سیب ممنوعه خلاصه قسمت ۱۵۹ سریال سیب ممنوعه صبح سر میز صبحانه، زهرا در مورد قرار دیدار هالیت با مدیر برنامه هایش، آقا آکین به آن اطلاع میدهد هالیت که حوصله رفتن به این قرار را ندارد، از زهرا میخواهد که خودش برود شاهیکا نیز قوری ییعیت […]

راز‌هایی که شکل خوابیدن شما درباره شخصیتتان می‌گوید فروید باور داشت که وقتی به خواب می‌رویم، ما با ناخودآگاه خود که حاوی امیال ناخوشایند و ناخواسته‌مان است، تنها می‌مانیم، امیال و خواسته‌هایی که نمی‌خواهیم به صورت ارادی به آن‌ها فکر کنیم. کارکرد رؤیا این است که امیال را به صورت […]

اشعار عطار نیشابوری عکس نوشته عطار نیشابوری یکدیگر را شاید ار یاری کنیم پادشاهی را طلب کاری کنیم» پس همه با جایگاهی می آمدند سر به سر جویای شاهی آمدند *****     *****     ***** ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش بر در دل روز و […]